Funny Joke on Neta Shayari Joke: Hua Hai Old Yeh Tann, Par Chal Raha Hai,
Magar Bheetar Yehi Darr Chal Raha Hai,
Nahi Jaata Hun, Patni Sang Market,
Udhar Exchange Offer Chal Raha Hai
                                                                                                                                                                
   
            
            
                            
 Author:
 
Surya Kumar Pandey.   
Comments:
Never ending Husband Wife Nok jhok.
Type:
Joke in Hindi
Primary Category:
Jokes in Hindi  
More Jokes Categories:
 SMS Jokes | Best 50 JokesFunny Hindi Jokes
 


thgghgf