Jungle Funny JokePhir se chunaaw ki lahar ne kahar dhaaya,
Nadiyon ke saath kaise-kaise naale beh gaye.
Ulluon ko ambua ki daal par dekhkar,
hausle basant ke annant tak deh gaye.
Bharat mein kabhi gangu teliyon ka raaj hoga,
jaat-jaat raja bhoj mantriyon se keh gaye.
Chand se charitra waale neeta sab chale gaye,
Neetaon ke naam par ye kalank reh gaye.

                                                         
                                                                              

                                                                         
           
                                              
         
                                                                                                   
    
                

                                                                                             
Author-
Ohm Prakash Aaditya.
   
                                                                                                                                                 
Comments:

Type:
Joke in Hindi
Primary Category:
Short Funny Jokes
More Jokes Categories:
Really Funny Jokes | Best 50 JokesNaughty Jokes
 


thgghgf