Clever Funny Man JokeJoke:Rajesh ne halwai se laddu kharide, kintu turant wapas kar diye aur kaha – mujhe kalakand do.
Kalakand bhi mohan choti se turant wapas kar diye jalebiyan le li, aur kha kar jab weh chalne laga, toh halwai ne kaha – paise?
Rajesh – kaise paise?
Halwai – jalebiyon ke.
Rajesh- jalebiyon toh maine kalakand ke badle me li hai.
Halwai – Toh kalakand ke paise do.
Rajesh– Kalakand toh maine laddu ke badle mein liya hai.
Halwai – Toh laddu ke paise do.
Rajesh – Waah..laddu toh maine wapas kar diye the.
                                                                                      Pradeep Kumar Garg.

Comments:
Amazing joke,loved it.
Type:
Joke in Hindi
Primary Category:
Chutkule
More Jokes Categories:
Comedy Jokes | Best 50 Jokes | Short Funny Jokes
 


thgghgf