Clever Bahu Hindi Joke  Ghar aayi  saheli ne kaha, “ tumhari saas tumhen badi jali kati sunati hai. Kaise sehti ho ye sab?? “Unhe jala bhuna khilakar.? saheli ne hanskar jawaab diya.
                                                                                           
                                                                                                                         

                                                                            
                                                                                             
                                                    
                                        
                                                             

                                                                                                      
                                                                                   
                
      
                        
                        
                                                                                                                       
                                        
        
                                                                                          

                          
                            
                                                                                                               
                 
                                                                                                             
                                   
                                                                                                 
                                                                                                   


                                                                                                                                                                                                               
Comments:

Type:
Joke in Hindi
Primary Category:
Chutkule
More Jokes Categories:
Whatsapp Jokes | Best 50 JokesNice Jokes
 


thgghgf