Funny Employee Joke 
 Accountant: Haan mujhse kahin kahin chook ho gayi hai. Par bhul karna manviya prakriti hai
Boss: Aapki baat shat pratishat thik hai. Tabhi agle week se main aapke sthaan par computer ko niyukt karne jaa raha hun.
                                                              
                                                                      
                                                                                             
                                                                                                      
                                        
                                                        
                                                                                                                                   
Comments:
Very Funny office joke
Type:
Joke in Hindi
Primary Category:
Jokes in Hindi      
More Jokes Categories:
New Jokes | Best 50 JokesLatest Jokes
 


thgghgf